Kvalitní servis notebooků, počítačů, tiskáren, UPS a kamer s pokrytím celé ČR


Úkony prováděné při revizi spotřebičů, strojů a ručního nářadí


Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídkou je zjištěn stav přívodního vedení, neporušenost krytů, případné nedodržení barevného značení signálek a scelovačů u revizí strojů. U strojů je porovnáno skutečné zapojení se zapojením uvedeným v dokumentaci stroje.

Měření – Revex Profi

Měřením je zjištěn stav a hodnota přechodového odporu připojení doplňujícího pospojování u strojů. Velikost přechodového odporu ochranného vodiče a izolační stav celého zařízení. Podle třídy izolace je provedeno měření unikajícího proudu patřičnou metodou. V případě zařízení obsahujících elektronické součástky náchylné k přepětí a zařízení obsahující přepěťové ochrany je velikost měřícího napětí izolačního stavu zařízení sníženo na jmenovité napětí měřeného zařízení. Hodnota naměřeného izolačního stavu je kontrolována dalším doplňujícím měřením unikajícího proudu, jež může nahradit měření izolace zařízení.

Funkční zkouška

Provedením funkční zkoušky ručního nářadí a spotřebičů je ověřována plynulost chodu bez vibrací a hluku doprovázejícího vadné zařízení. Zjišťuje se nadměrné jiskření kartáčů signalizující počáteční fáze závady. U strojů je ověřena funkce nouzového tlačítka a funkčnost zařízení jako celku.

Revizní zpráva

Revizní zpráva obsahuje záznam měřených hodnot, průběh funkční zkoušky a výsledek vizuální prohlídky.

Revizní zpráva je předávána většinou v elektronické podobě jako příloha s vytištěným seznamem měřených zařízení a výsledkem revize každého zařízení. Viz vzor revizní zprávy

Po dohodě je možné revizní zprávu předat v tištěné i elektronické podobě.

Průběh revize

Revidované zařízení je nejprve opatřeno čárovým kódem. Následuje provedení revize viz výše. Následně je záznam o provedeném měření přenesen do počítače, kde se dále zpracovává do podoby přehledné databáze. Z databáze je revizní zpráva libovolně tištěna a exportována do různých formátů tak, aby uspokojila požadavky našich zákazníků.Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě, případně provedeme celkovou údržbu, výměnu a odstranění ostatních porevizních závad elektroinstalace.

Zpět na úvodní stránku


Copyright © 2008 Softima s.r.o. & ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o. | NAVRCHOLU.cz