Kvalitní servis notebooků, počítačů, tiskáren, UPS a kamer s pokrytím celé ČR


Přihlášení

Chci objednat

Objednávka opravy
Svoz zdarma
Vaše zakázky
Chci pomoci
Eshop - náhradní díly pro notebooky


Co byste měli vědět o záložních zdrojích UPS

14.1.2009

ups_ruzne.jpg

Abeceda uživatele : Co je to UPS, Typy UPS, Problémy eliminované UPSCo je to UPS


 • UPS (anglicky Uninterruptible Power Supply (Source) – „nepřerušitelný zdroj energie“) je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta.

 • UPS je obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení. Mezi nejčastěji chráněné systémy patří obvykle telekomunikační zařízení, počítačové systémy, systémy zajišťující chod letišť, nemocniční přístroje a další.

 • UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je UPS udržován v nabitém stavu. Zároveň slouží jako ochrana proti dalším problémům rozvodné sitě (viz níže). V okamžiku přerušení dodávky elektřiny zajišťuje napájení zařízení až do svého vybití nebo obnovení dodávky. Doba, po kterou UPS udrží zařízení v chodu, je dána kapacitou akumulátorů a dalšími parametry; pohybuje se od několika minut po několik hodin.

 • V češtině se toto zařízení někdy označuje jako „záložní zdroj energie“, slangově mezi počítačovými profesionály jako „úpéeska“ nebo „jůpíeska“.


pohled zepředu | pohled zezadu

Typy UPS


 • Off-line UPS – Nejjednodušší typ. Proud prochází ze vstupu přímo na výstup, při přerušení napájení (či při nějakém problému jako je velké podpětí nebo přepětí) se pomocí relé přepne na výstup z měniče napětí. Tento typ není schopen žádné úpravy napětí. Mezi nejčastěji používané UPS tohoto typu patří například UPS APC řady BACK (Například UPS APC Back UPS HS 500VA , APC Back-UPS RS 1500 apod.)

 • Line-interactive UPS – Poměrně mladý, nejpoužívanější typ UPS. Na rozdíl od off-line dokáže provádět úpravu napětí i bez použití akumulátorů. Např. pomocí funkce boost či buck dokáže zvyšovat resp. snižovat výstupní napětí, aby se co nejvíce blížilo předepsanému napětí. Ve většině případů stačí tento typ UPS. Mezi nejčastěji používané UPS tohoto typu patří například UPS APC řady SMART (Například UPA S750 UPS Smart 750 INET – Line-Interactive, 500W APC, APC SC1000i UPS 1000VA 2U Rackmount/ Tower apod.)

 • Online UPS – Nejpokročilejší a zároveň nejdražší typ UPS. Při provozu napětí nejdříve projde filtry, poté se sníží a usměrní (zde jsou paralelně připojeny akumulátory) a poté se zase zvýší na 230V. Jelikož je potřeba snížit a usměrnit obrovské proudy na akumulátorové napětí, jsou tyto UPS velmi drahé, mají větší „výhřevnost“ a hodí se jen na velmi specifické použití. Na rozdíl od off-line a line-interactive UPS, kdy při přepínání vzniká krátký mžik, jedou tyto UPS prakticky pořád z baterií (které se neustále dobíjejí), tudíž na výstupu je vždy konstantní napětí. Mezi nejčastěji používané UPS tohoto typu patří například UPS APC řady SMART On-Line (Například APC Smart UPS RT 6000VA (4200W) online, APC Smart-UPS RT 8000VA RM online apod.)

UPS APC – záložní zdrojeUPS APC – záložní zdrojeUPS APC – záložní zdrojeUPS APC – záložní zdrojeUPS APC – záložní zdroje

Typy problémů, které UPS eliminuje


Existuje devět obecných typů problémů s napájením z veřejné elektrovodné sítě, které UPS mohou eliminovat s možnými nebezpečími při nepoužití UPS: 

 • Ztráta napájení (blackout) – Úplná ztráta napájecího napětí po dobu delší než 2 sinusové cykly. Způsobí, že připojená zátěž přestane fungovat.
 • Krátkodobý pokles napětí – Velmi krátkodobý pokles napětí o 15–20% („bliknutí světel“) Většinou neškodné
 • Napěťová špička – Krátkodobé přepětí o více než 10% -může způsobit poškození zařízení.
 • Dlouhodobé podpětí (brownout) – Dlouhá linie nízkého napětí- může způsobit nadměrné opotřebování spotřebičů. Popř i nefunkčnost citlivých zařízení
 • Dlouhodobé přepětí – Dlouhá linie vysokého napětí- způsobuje poškození/ rychlé opotřebování spotřebičů.
 • Rušení v síti (šum) – Způsobuje elektromagnetic­ké rušení
 • Změna frekvence – Odchylka od standardní frekvence (50Hz, způsobuje např. změnu rychlosti motorů, „spadnutí“ počítače
 • Napěťové rázy – Mžiková špičky až 20 000V, způsobovány přeskokem jisker při spínání a elektrostatickými výboji. Mohou mít za následek chyby dat nebo i poškození počítačů.
 • Harmonické zkreslení – Harmonické zkreslení sinusového průběhu. Obvykle způsobeno nelineární zátěží (motory…) Způsobuje chyby v komunikaci nebo i poškození hardware


První pomoc pro Vaši UPSProvádíme servis notebooků v servisním centru ABAX , který patří mezi největší notebook servis opravny v ČR. Vlastními pracovníky poskytujeme profesionální opravy jakýchkoli závad notebooků, především servis Acer na notebooky Acer, servis Asus na notebooky Asus, servis HP na notebooky HP, servis Sony na notebooky Sony, servis Fujitsu na notebooky Fujitsu , servis Msi na notebooky MSI, servis Dell notebooků Dell , servis Lenovo notebooků Lenovo a IBM a opravy notebooků všech ostatních značek. Rovněž poskytujeme službu záchrana dat z HDD a jiných médií
Copyright © 2008 Softima s.r.o. & ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o. | NAVRCHOLU.cz